bariyer çerçeve etiket pleksi ve yönlendirme    

Süpermarket Ma?aza ve Vitrin Fiyat Etiketlikleri ve Tutucu Aparatlar

ikitelli org san b?lgesi ?evre sanayi sitesi 1 blok no 28 ikitelli/istanbul

TEL:(009) 0212 485 06 05-0212 485 06 04 info@ergdisplay.com

   
line decor
line decor


 
 
 

Fiyat etiketlikleri ve fiyat etiket tutucular ile Çerçeveleri

Kasap fiyat etiketlikleri, manav fiyat etiketlikleri, ?arküteri fiyat etiketlikleri,
manav etiket, ?arküteri etiket, kasap etiket.RAKAMLARI DE???EB?L?R F?YAT ET?KET KASETLER?

erg 5101 fiyat kasetleri

Süpermarket ve ma?aza yönlendirme çerçeveleri, süpermarket ayakl? çerçeve, a4 teleskobik çerçeve, a4 plastik çerçeve, a5 plastik çerçeve, a6 plastik çerçeve.

TELESKOB?K AYAKALI YÖNLEND?RME (ÇERÇEVE)

erg plx sh 2

Ma?aza ayakli etiketlik, ma?aza metal etiketlik, ma?aza ayakl? metal etiketlik, ma?aza raf üzeri etiketlik.

METAL ÇERÇEVEL? VE PLEKS?L? F?YAT VE ET?KET TA?IYICI STANDLAR.

erg plx ir stnd

Mobilya fiyat etiketlikleri, mobilya fiyat etiketi, koltuk fiyat etiketlikleri, mobilya etiketlikleri, mobilya etiket tutucular.

V?TR?N PLEKS? F?YAT ET?K?L?K ÇERÇEVES? T T?P? (A3, A4, A5, A6,A7)

erg acrylate lx

Pleksi stand, ayakl? pleksi ta??y?c?, ayakl? etiketlik, etiketlik stand?, a4 etiket stand?, a5 etiket stand?.

PLEKS? TUTUCU ÇERÇEVE ET?KET STANDI

erg plx stnd

Çift tarafl? etiketlik, Dik etiketlik, e?imli etiketliki, etiketlik tasar?m, pleksi etiketlik, pleksi föylük.

MASAÜSTÜ PLEKS? F?YAT ET?K?L?K ÇERÇEVES? T T?P? (A3, A4, A5, A6,A7)

erg acrylate tx

Vitrin pleksi, vitrin etiketlik, vitrin fiyat etiketi, vitrin fiyatl?ki vitrin etiketlendirme.

PLEKS? V?TR?N F?YAT VE ET?KET TUTUCU AYAKLARI (?STE?LEN YÜKSEL?KTE OLAB?L?R)

erg acrylate LLX

Eczane raf etiketi, fabrika raf etiketi,depo raf etiketi, raf fiyatl?k, ask? metal fiyatl?k.

METAL CAM AH?AP RAF ÖNÜNE GEÇME ET?KETL?K PROF?L?

erg shl prf

Pleksi cam etiketi, pleksi raf etiketi, pleksi geçme raf etiketi.

CAM ÖNÜ GEÇME ET?KETL?K(TERS VE DÜZ KULLANIMA UYGUNDUR ÜST VE ALT RAFLAR?Ç?N)

erg plx cmr

Etiket tutcu, etiket tutturucu, fiyat etiket tutucu, plastik etiket klipsleri, mandall? etiket tutucu, tepsi etiket tutucu, cam tuturma etiket klipsi.

PLAST?K HAREKETL? MANDALLI TUTUARMALI ET?KET TUTUCU

erg sgn hld

Palet etiket tutucu, palet poster tutucu, palet afi? ask?s?.

ERG PALET ALTI TELESKOB?K POSTER AF?? ET?KET TUTUCU

erg plt tls

Metal etiketlik, metal masa etiketli?i, metal vitrin etiketli?i, metal fiyat etiketli?i, metal numaratör.

METAL ET?KET TUTUCU (PASTAHANE, OTEL, MA?AZA, OF?S)

erg et sbk

Fiyat etiketilerinin kullan?m? mü?teriye sat?nalma iste?i uyand?r?r, fiyat?n? gördü?ü ürünü almak istei?i ürünle birlikte alabilir.Art?k mü?terilerin daha bilinçli ve fiyat avantaj? olan ürünler aramas?ndan ötürü, ma?aza içerisinde kullan?cak fiyat etiketlikleri ve fiyat etiketi tutucular ile mü?teri do?ru ürüne yönlendirilmi? olur. Ekseriyetle mü?terinin ma?aza içerisindeki yönlendirmesi sistem içerisinde sa?lanm?? olun. Bir çok ma?aza bran?lar? için fiyat etiketlik modellerimiz mevcut olup, bunlar? s?ral?ycak olursak ; Süpermarketler için: Süpermarket ayakl? çerçeveleri, ayakli yönlendirmeleri, manav fiyat etiketlikleri, kasap fiyat etiketlikleri, manav fiyat etiketlikleri, kuruyemi? fiyat etiketlikleri, bakliyat fiyat etiketlikleri, kasap fiyat etiketlikleri, ?arküteri fiyat etiketlikleri, et reyonu fiyat etiketlikleri, raf önü etiket profilleri vb...,

Ma?azalar için s?ral?ycak olursak; Vitrin fiyat etiketleri, vitrin etiket tutucular, ürün fiyat etiketleri, ürün etiket tutucular, sepet fiyat etiketli?i, mobilya fiyat etiketlikleri, ayakkab? fiyat etiketlikleri, tekstil fiyat etiketlikleri, parfümeri fiyat etiketlikleri, eczane fiyat etiketlikleri, pastahane fiyat etiketlikleri, etiket çerçeveleri, etiket tutucular ve etiket standlar? olarak bir çok alanda kullan?ma uygundur.

tel:0212 485 06 05

 

   
REKLAM ÇERÇEVESİCAM ETİKET PROFİLİKLİPSLER4PLEKSietiket profili    
www.barrierg.com
www.ergidplay.com
 
www.camraf.com
www.pleksiler.com